בחינה עצמית–

האם אני מנהל התחדשות עצמית?

מאת: ענת דבש

 

האם אני פתוח לשינויים, מחדש ומתחדש?

להלן שאלון קצר להערכת מיומנויות אישיות בניהול התחדשות עצמית, המאפשר לך "התנעת" מחשבות בנושא לקראת גיבוש החלטות לשנה החדשה.

הערך באיזו מידה אתה מנהל את דרישות החדשנות על ידי התייחסות לכל אחד מן האפיונים הבאים.

למול כל איפיון תמצא 4  רמות:

עליך לשקול את מידת התאמתן לך ולסמן את הרמה / עמודה המתאימה ביותר לך:

הענק 4 נקודות לאפיון שהכי הולם אותך.

הענק 3 נקודות כאשר האפיון מתאים לעתים תכופות.

הענק 2 נקודות כאשר האפיון מתאים לעיתים.

הענק 1 נקודה  כאשר האפיון אף פעם אינו הולם אותך.

שים לב:           אל תיתן יותר מציון אחד עבור כל אפיון!!!

 

 

 

4 תמיד

 

3לעיתים תכופות

2 לעיתים

1 אף פעם

1

אני פועל לחדש באופן מכוון ולא רק מקרי

 

 

 

 

2

אני מחליט איזה סוג חדשנות אני מחפש: חדשנות קטנה יחסית מצרפית (שבה מפתחים פתרונות על בסיס פתרונות קודמים) או חדשנות פורצת דרך ומסגרת

 

 

 

 

3

אני מתגמל עצמי על שינויים וחידושים שאני משלב בחיית

 

 

 

 

4

 אני לוקח סיכונים: יש לי עוז להיות אקטיבי, להפתיע ולזעזע  דפוסי חשיבה מקובלים על מנת ליצור דפוסים מחדש

 

 

 

 

5

בהתמודדות עם בעיה אני לא מגיב מהר כלפיה (ריאקטיבי) אלא פועל לשינוי הבעיה: החלפת הבעיה המקורית בבעיה אחרת עלידי חקירה, יזמות וביקורת

 

 

 

 

6

אני משתמש באופן מלא בהתפתחויות המשמעותיות ווהעדכניות בתחום ה IT

 

 

 

 

7

אני בוחן התרחשויות מסביבי ומתייחס לשינויים טכנולוגיים, שיווקיים ותחרותיים בתחומי ברצינות רבה.

 

 

 

 

8

אני מחפש הזדמנויות לשינוי רדיקלי כמו גם לשינוי מתמשך

 

 

 

 

9

אני נוקט גישה של פתיחות מחשבתית כלפי רעיונות ואפשרויות חדשים

 

 

 

 

10

אני מקפיד לאתגר את איזורי הנוחות שלי 

 

 

 

 

11

אני משתמש בבקרה והערכה כדי לבחון את התקדמות השינוי העצמית שלי ומקומות שיפור וחידוש נדרשים

 

 

 

 

12

אני "רעב" להזדמנויות, מחפש מקורות חדשים ודרוך לנעשה סביבי

 

 

 

 

13

אני יודע לגייס משאבים נפשיים, ומשאבי זמן, להוציא עצמי מן השוטף לטובת רעיונות חדשים

 

 

 

 

 

סה"כ  בכל רמה

 

 

 

 

 

 

סה"כ