לנהל את הבוס –

מנוף להזדמנות

"Given the number of colossal fat heads who exist in the world at any given time, there is statistically a very good chance that your boss will also be a colossal fat head. Unless you want the inscription on your tombstone to be 'He worked for a fat head', you will have to find a way of working around your boss and reducing their impact. The term for this is 'upward management".

 

ובנימה קצת יותר רצינית, כמה טיפים על "ניהול למעלה":

בניהול למעלה מדובר על הנסיון להשפיע על הארועים שקורים מעליך. לרב האנשים יש נטיה להשפיע רק על מה שקורה מתחתיהם! עבודה בארגונים מורכבים דורשת יכולת להשפיע גם על מה שקורה מעליך ומצדדיך בארגון.

 

a    כפי שמנהל מצופה לאבחן את עובדיו – אבחן את המנהל שלך – איזה טיפוס הוא? על ידי זיהוי מוקדי העוצמה והחולשה שלו, תוכל לנהל אותו טוב יותר. מחקרים כבר מצאו כי סגנון המנהיגות ישפיע על איך ניתן להשפיע על אותו מנהל.

 

a    נהל תקשורת טובה וברורה מול המנהל שלך – הצג את מטרותיך.

 

a    הסבר למנהל שלך כיצד הוא יכול לנהל אותך טוב יותר. מה יעזור לך לבצע את תפקידך בצורה הטובה ביותר. הרי אין כמוך כדי להכיר את סגנונך האישי.

 

a    ניהול למעלה – פרושו לקחת אחריות על הקריירה שלך ועל התוצאות שלך.

 

a    ניהול למעלה הואwin win: אתה נותן למנהל כלים לנהל אותך בצורה המיטבית והוא מרוויח עובד מרוצה הממקסם את יכולותיו.

 

a    ניהול למעלה פרושו בקשה להאצלת סמכויות: בקבוצת עמיתים שהנחתי לאחרונה בנושא האצלת סמכויות, דיברנו על האם האצלה חייבת להיות מהמנהל לעובד או יכולה להיות ביוזמת העובד. כמה פעמים ביקשת שיאצילו אליך סמכויות?

 

a    למנהל: את תתן שיעבירו אליך קופים! במאמר המפורסם - "Who's Got the Monkey?", מסופר על מנהל אשר מרשה לעובדיו להאציל סמכויות כלפי מעלה. הכותבים מציעים כלל בסיסי לניהול "קופים": בכל זמן שהוא, בעודי עוזר לך עם הבעיה שלך, היא לא תהפוך לשלי. ברגע שהיא תהפוך לשלי, לא תהיה לך יותר בעיה. המטרה היא "להאכיל" את הקוף יחד- כך שני הצדדים יצאו מורווחים, העובד והמנהל.

 

a    וגם כלי ארגוני: Upward evaluation - כלי שמטרותיו פתיחת התקשורת מטה – מעלה, מתן כלים למנהלים על תפקודם והיכן צריכים להשתפר והעצמת עובדים בכך שדעתם מקבלת ביטוי מול מנהלים ומול הארגון.