UP THE CHAIN (פניה למעלה לקבלת אישור)

כחסם צמיחה פנימי:

העבד שבתוכנו!

נכתב על ידי:

 ענת דבש, פסיכולוגית ומנהלת

 

דור המדבר לא היה דור כשר לכבוש את הארץ ולצאת למלחמה. זהו דור אשר קיבל במדבר הכל מוכן:

כך, קיבל מן, אוכל מן השמיים, שהיו לו כל הטעמים אשר אדם רצה שיהיו לו.

רצו בשר, הקב"ה הנחית להם שלו ואכלו בשר.

רצו מים, הכה משה בצור והיה להם מים.

דור זה חונך לעבדות תפיסתית: לקבל מלמעלה את הרשות, את הפעולה ואת הבקרה.

 

ואתה, מה קורה כאשר אתה רוצה להוביל הזדמנויות חרף הקושי לקבלת אישור מן המנהל?

אתה אומר כי אתה רוצה להוביל הזדמנות ויוזמה אבל המנהל שלך אינו מאפשר.

קודם כל, מי אמר לך שהחיים הוגנים?? מי אמר

 

הבה נתחיל בעקרונות בסיסיים – החיים זה לא רק  UP THE CHAIN!

האם תוכל לעמוד בפני ילדיך עוד עשרים שנה ולומר להם כי לא קידמת מיזם שאבא רצה כי "הבוס לא נתן"?

האם תוכל להתמודד עם החמצה בקריירה שבסיסה בחוסר האפשור של הבוס?

הרשה לנו לשאול שאלה פרובוקטיבית:

מי אמר שצריך לקבל רשות לכל דבר?

אולי אין לך את האומץ לבוא ולקדם נושאים על דעת עצמך ולקחת את הסיכון ואת האחריות לתוצאותיהם??

לפני שאתה בא לומר שהבעיה אצל המנהל שאינו נותן רשות, שאל עצמך אולי הבעיה היא אצלך??

אולי עליך לשנות את עצמך על מנת שהארגון ישתנה?

 

הצורך ברשות הוא צורך של אנשים שלא צומחים!

תמיד יהיה צורך ברשות מרשות ממונה לבצע דבר מה – מן הבוס, מבן הזוג , מן הקב"ה, מן המורה, מן ההורה ועוד.

צורך ברשות הוא הצורך של אנשים ב UP THE CHAIN – צורך לפנות כלפי מעלה כדי להרגיש בטוח ולא בהכרח כדי להרגיש מסוגל!

אנו גדלים לתוך  UP THE CHAIN כבסיסה של כל מסגרת משמעתית: הקשב לרמה ממונה, הראה פתיחות להצעותיה ופעל. לא בהכרח עקרון זה כולל גם את ההנחיה "אל תפעל". הרבה פעמים אנשים סיגלו לעצמם את "הכלא התפיסתי" של  Up The Chain למרות שזהו כלא הנמצא בתוכם הם – הם מחפשים אישור שאינו נחוץ. הם יוצרים אילוץ במקום שאינו נמצא.

הם קונים ביטוח למעשיהם. הם נמנעים מלקיחת הסיכון בקידום היוזמה. הם קובלים על אי קידום יוזמותיהם, אך בפועל הם הם האויבים של היוזמות שלהם עצמן.

 

 חשוב אם כן- לפני שאתה אומר "לא נותנים לי רשות", אולי הבעיה היא אצלך??