"לכובע שלי שלוש פינות"

נכתב ע"י:

ענת דבש - פסיכולוגית ומנהלת

 

המתח המובנה בתפקידם של מתנדבים במוסדות ללא כוונת רווח:

 

ארגונים ללא כוונת רווח וארגוני התנדבות המכונים " ארגוני המגזר השלישי", פועלים כיום בקשת עשייה חברתית רחבה: בתחום החינוך וההשכלה, בריאות ומחקר, רווחה, שירותים חברתיים וזכויות האזרח, איכות הסביבה, פילנתרופיה תרבות אמנות וספורט, איכות השלטון ועוד.

הפעילים, המתנדבים והחברים מן השורה הם יסוד קיומו של כל ארגון לשינוי חברתי.

גיוסם, הפעלתם והמשך שמירה על המוטיבציה שלהם הם תנאי לפעולה מוצלחת. קיימת חשיבות רבה לבניית מערכת שתקלוט, תכשיר ותתגמל את המתנדבים ותגרום להם לרצות להמשיך ולפעול.

 

המתנדבים, הכוח המניע את הארגונים, חובשים בתפקידם שלושה כובעים של בעלי עניין שונים עובדה היוצרת מתח מובנה בתפקודם: מנהלים/בעלי מניות, עובדים ולקוחות.

·         המתנדבים כמנהלים/בעלי מניות- הם הועד המנהל, בעלי השליטה בארגון. הם אלה המתווים את מדיניות העמותה.

·         המתנדבים כעובדים- בעלי תפקיד בארגון ומבצעים בפועל את מדיניות והחלטות העמותה.

·         המתנדבים כלקוחות-  באים להתנדב (תרומה) מאחר ורוצים לקבל משהו (תמורה): מענה אידיאולוגי, צורך רגשי, הכרה והוקרה חברתית וציבורית.

 

להלן עקרונות לניהול אפקטיבי של מתנדבים במוסדות ללא כוונת רווח בהתייחס למורכבות התפקודית, ובמטרה להציג מערכת המניעה את המתנדבים לפעולה ומשמרת אותם לאורך זמן:

 

1. מתנדב החובש כובע של הנהלה/בעלי מניות

·         הגדר באופן ברור ציפיות, אחריות וסמכויות המתנדבים אל מול הצוות המקצועי (בשכר)

המתנדבים במוסדות ללא כוונת רווח הם למעשה בעלי המניות, בעלי השליטה בעמותה. הם הקובעים את מדיניות העמותה, כאשר הצוות המקצועי (בשכר) אחראי על יישום המדיניות והוצאתה לפועל.

המתח התפקודי בא לידי ביטוי בכך שמחד, המתנדבים כבעלי המניות קובעים ומתווים את המדיניות, ומאידך כמתנדבים/עובדים הם אלה המבצעים את המדיניות בפועל כפי שהוגדרה להם על-ידי הצוות המקצועי. כלומר, ההנהלה מפעילה את הצוות המקצועי וזה מפעיל אותה כמתנדבים/עובדים.

לאור הנאמר לעיל ישנה חשיבות רבה בהגדרת תפקיד ההנהלה ותפקיד הצוות המקצועי. לכאורה, ההפרדה בין קביעת מדיניות לבין ביצוע ויישום ברורה, אולם בפועל, בגלל המורכבות התפקודית של המתנדבים הפרדה זו קשה ליישום. המתנדבים החובשים את כובע ההנהלה, בשונה מדירקטוריון רגיל, אינם מסתפקים בתפקידם כמתווים מדיניות, אלא הם אלה שפועלים בסופו של דבר בהמלצת הצוות המקצועי ומיישמים את המדיניות שקבעו.

 

2. המתנדב החובש כובע של עובד

·         צור תשתית תומכת לקליטת מתנדבים חדשים

מאחר והמתנדבים הם הכוח המניע ארגונים ללא כוונת רווח, ישנה חשיבות רבה בקליטה נכונה של המתנדבים בכדי, שישתלבו בצורה נכונה בארגון, ישפיעו וירחיבו את פעילותם.

חשוב ללמד את המתנדב על הארגון, מטרותיו, פעילויות והאופן שמצופה ממנו להשתלב.

כמו כן, קיימת חשיבות רבה להעברת מסר ארגוני וניהולי- המוטיבציה להתנדבות חייבת להיות פנימית ולא חיצונית.

 

·         הגדר בשיתוף עם המתנדב את מסגרת תפקידו, אחריותו סמכויותיו ומחויבותו להמשך הפעילות בארגון

ישנה חשיבות רבה בהגדרת מסגרת פעילותו של המתנדב והציפיות ממנו. יצירת חוזה פסיכולוגי בין הצוות המקצועי (בשכר) והמתנדב/עובד מבהירה לשני הצדדים את הציפיות מהתפקיד, מסגרת וגבולות הפעילות ומונעת אי הבנות וחוסר נעימות עתידית.

 

·         שנה או התאם מסגרת פעילות חדשה למתנדב/עובד שאינו מצליח בתפקידו

המתנדב/עובד הוא המבצע בפועל של מדיניות העמותה. לעיתים, המתנדב שביקש לפעול בארגון ועושה זאת מרצונו החופשי אינו מתאים לתפקיד שיועד לו מסיבות שונות כגון: יכולות, כישורים או מאפיינים אישיותיים/התנהגותיים. במקרים כאלה ניתן וחשוב להתייחס למתנדב כאל עובד "קונבנציונאלי" ולנייד אותו לתפקיד שיהלום בצורה טובה יותר את כישוריו ויכולותיו.

המדיניות הארגונית כאמור, דוגלת בשימור, פיתוח והרחבת הפעילות של המתנדב/עובד אולם לא בכל מחיר. למרות שבפועל המתנדב הוא בעל המניות, "הבוס", הרי שמתנדב/עובד שאינו מצליח בתפקידו ואינו תורם ליעדי העמותה ניתן "לפטרו". הפיטורים אינם נעשים כמובן בצורה המוכרת לנו מארגונים עסקיים, אולם הם אפשריים ואל לצוות המקצועי (בשכר) לחשוש משימוש בחלופה זו.

 

3. מתנדב בכובע של לקוח:

·         הכר והוקר את פעילותו של המתנדב

אנשים באשר הם, מבקשים להתנדב בארגונים ממספר סיבות:

o        מענה לצורך אידיאולוגי, אמונה עמוקה במטרות העמותה.

o        הצורך להיות ולהרגיש שותף למעגל חברתי ו/או לפעילות משמעותית.

o        הצורך בהכרה והוקרה חברתית (בתוך העמותה) וציבורית (כלפי חוץ).

 

אחד הכלים הארגוניים החשובים להעלאת שביעות רצון עובדים ושימורם בארגון הוא כלי התגמול, ההכרה וההוקרה. כפי שצוין, מתנדבים בדומה ללקוחות מבקשים לקבל תמורה כלשהי בעבור השקעתם. במוסדות ללא כוונת רווח התמורה בעד התרומה אינה חומרית ובאה לידי ביטוי במאפיינים המצוינים לעיל.

כאמור, על מנת לשמר את שביעות רצונו של המתנדב, לעורר בו מוטיבציה ולהניעו לפעולה יזומה, על הארגון לחזק את הקשר עם העובד ולהכיר ולהוקיר את פעילותו באופן תדיר.

 

·         הגדרת את תפקיד הצוות המקצועי (בשכר) אל מול המתנדבים

כאשר עמותה מתבססת וגדלה לכדי ארגון היא שוכרת ברוב במקרים צוות מקצועי, שמטרתו להוציא את מדיניות הארגון לפועל. לא פעם עולה שאלת האחריות והסמכות של המתנדבים אל מול הצוות המקצועי: "למה שאני אעבוד כאשר יש מי שמשלמים לו?".

המתנדב חייב להבין מחד את תפקידו בארגון ומאידך לזכור כי המוטיבציה לפעילותו היא פנימית ונובעת מבחירה מודעת ומושכלת.

 

שינוי עם Touch – צמיחה עם Dvash

 

www.dvashtouch.com

© 2009 DVASH. All rights reserved.